Start paketa

346 den. në muaj

nga 175 den.

12 muajt e parë

 • Më shumë se 100

  TV kanale

 • Përfshin:

  Arena Sport

 • Superstar

 • Euro News Serbia

 • Pink

 • Paketa dhe shërbime shtesë:

 • HBO

  189 den. tarifë mujore

 • HBO+

  399 den. tarifë mujore

 • Extra

  159 den. tarifë mujore

 • STB-marrës shtesë

  199 den. tarifë mujore

Të gjitha çmimet janë me 18% TVSH të përfshirë.

Më e shitur

Plus paketa

649 den. në muaj

nga 325 den.

12 muajt e parë

 • Më shumë se 130

  TV kanale

 • Përfshin:

  Arena Sport

 • Superstar

 • Euro News Serbia

 • Pink

 • Euro Sport

 • Paketa dhe shërbime shtesë:

 • HBO

  189 den. tarifë mujore

 • HBO+

  399 den. tarifë mujore

 • Extra

  159 den. tarifë mujore

 • STB-marrës shtesë

  199 den. tarifë mujore

Të gjitha çmimet janë me 18% TVSH të përfshirë.

Max paketa

949 den. në muaj

nga 475 den.

12 muajt e parë

 • Më shumë se 140

  TV kanale

 • Përfshin:

  Arena Sport

 • Superstar

 • Euro News Serbia

 • Pink

 • Euro Sport

 • HBO

 • Cinemax

 • 18+

 • Pink Reality

 • Paketa dhe shërbime shtesë:

 • HBO

  189 den. tarifë mujore

 • HBO+

  399 den. tarifë mujore

 • Extra

  159 den. tarifë mujore

 • STB-marrës shtesë

  199 den. tarifë mujore

Të gjitha çmimet janë me 18% TVSH të përfshirë.

 • Paketa dhe shërbime shtesë

  Tarifa mujore

 • HBO

  189 den.

 • HBO+

  399 den.

 • Extra

  159 den.

 • STB marrës shtesë

  199 den.

Të gjitha çmimet janë me 18% TVSH të përfshirë.

Vlerat tona

Përdoruesit

gjithmonë në radhë të parë.

Ekipi

që është lozonjar, e nuk humb kurrë.

Përgjegjës

për veten, përgjegjës për mjedisin.

Ndryshohu

për të ndryshuar gjithçka.

Rezultatet

janë ato që na shtyjnë neve për sukses.

Lista e TV kanaleve

MRT 1
Alfa
Klan Macedonia
RTS 1 HD
Prva
Cinemax HD