mSAT Start

349 ден. месечно

по 175 ден.

првите 12 месеци

 • Повеќе од 100

  ТВ-канали

 • Вклучени:

  Arena Sport

 • Superstar

 • Euro News Serbia

 • Pink

 • Дополнителни пакети и услуги:

 • HBO

  189 ден. месечни надомест

 • HBO+

  399 ден. месечни надомест

 • Extra

  159 ден. месечни надомест

 • Дополнителен STB-приемник

  199 ден. месечни надомест
  0 ден. месечни надомест

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%.

НАЈПРОДАВАН

mSAT Plus

649 ден. месечно

по 325 ден.

првите 12 месеци

 • Повеќе од 130

  ТВ-канали

 • Вклучени

  Arena Sport

 • Superstar

 • Euro News Serbia

 • Pink

 • Euro Sport

 • Дополнителни пакети и услуги:

 • HBO

  189 ден. месечни надомест

 • HBO+

  399 ден. месечни надомест

 • Extra

  159 ден. месечни надомест

 • Дополнителен STB-приемник

  199 ден. месечни надомест
  0 ден. месечни надомест

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%.

mSAT Max

949 ден. месечно

по 475 ден.

првите 12 месеци

 • Повеќе од 140

  ТВ-канали

 • Вклучени

  Arena Sport

 • Superstar

 • Euro Sport

 • HBO

 • Cinemax

 • 18+

 • Pink Reality

 • Дополнителен STB-приемник

  199 ден. месечни надомест
  0 ден. месечни надомест

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%.

 • Дополнителни пакети и услуги

  месечен надомест

 • HBO

  189 ден.

 • HBO+

  399 ден.

 • Extra

  159 ден.

 • Дополнителен STB-приемник

  0 ден.

Сите цени се со вклучен ДДВ 18%.

Список на канали

MRT 1
Alfa
RTS 1 HD
Prva
Cinemax HD