Овластени партнери на МТЕЛ близу до вас!

20.05.2022.
Овластени партнери на МТЕЛ близу до вас!

Добри вести за нашите пријатели! Отсега нашите услуги може да ги најдете преку нашите овластени партнери, насекаде низ Македонија. Секоја услуга од МТЕЛ е достапна преку нашата партнерска мрежа со цел секоја услуга од МТЕЛ да биде подостапна до вас.

Овластени партнери на MTЕЛ близу до вас:

Битола Сфс телефон сервис бул. 1ви Мај бр.134/3
  Гоником-бит ул. Виенска бр.22
Велес Мај Моби ул. Страшо Пинџур бр.4
Виница Блу Мобил ул. Маршал Тито бр.100
Гевгелија Епром Електроникс
Телко Гевгелија
ул. Слободан Митров Данко бр.68
ул. Маршал Тито бр.79
Дебар Мобидиар-Арманд тоци ул. Братство Единство бр.22/1
Кавадарци Телко Кавадарци ул. Мито Хаџи Василев бр.13
Кичево Егзит Ком ул. Мара Угринова Гина бр.21
  Зонелс ул. Тане Цалески бр.13
Охрид Мида Мобил ул. Питу Гули бр.130
  Телко Охрид ул. 7ми Ноември бр.72
Прилеп Мобифлип ул. Караорман бр.24
  Мобиком ул. Цветан Димов бр.2
  Телко Прилеп ул. Сотка Георгиоски бр.24б
Ресен ММ Софт ул. 29ти Ноември бр.148
  Клик-компјутери ул. 29ти Ноември бр.176 / лок. 25
Скопје Голден Мобил ул. Јани Лукровски бр.5
  Елдако 2020 бул. Партизански Одреди бр.66А/1
  Мобил Кинг бул. Јане Сандански бр.82 / лок.33
  Мобилпорто бул. Партизански Одреди бр.153 17-А
  Мобитек бул. Јане Сандански бр.9/2 лок.6
  Мултимоб ул. Благој Стефковски бр.74
  Дбн Мобил Електроник бул. Партизански Одреди бр.59
Струга Блитз Мк ул. Маркс Енгелсова бр.44
Струмица МТМ Мобил Сервис ул. Гоце Делчев бр.53
Тетово Сервис Смартек ул. Маршал Тито бр.46
  Мобифон Тетово ул. Маршал Тито лок.3
Штип Смарт фикс мобил
Телко Штип
Мактен
ул. Ванчо Прке бр.24
ул. Ванчо Прке бр. 121
ул. Ванчо Прке бб