Application: Access Point Name

Name: MTEL APN

APN: web.mtel.mk

User name:

Password:

Proxy:

Authentication type: PAP

Për user name, password, proxy duhet të lehet shprazët

PARKING

Shërbimi parking nuk do të jetë I disponueshëm
nëpërmes SMS. Për qytetet Shkup (Parkingu I Qytetit, POC), Kumanovë, Shtip, Strumicë,
Dojran, regjistrimi dhe pagesa për parkim mund të kryhet përmes sistemit për parkim zonal në:
https://www.parking.mk .Sqarim për mënyrën e përdorimit të sistemit mund të gjeni në lidhjen: https://parking.mk/?language=mk&page=static&section=business

Në mënyrë plotësuese për përdoruesit e pajisjeve mobile me Android sistem operativ është i disponueshëm aplikacioni “Parking.mk”.
Aplikacioni mobil ofron më shumë opsione të tilla si shtimi i një rikujtuesi kur skadon parkimi.

Hapat për shfrytëzimin e shërbim-parkimit si përdorues i rregjistruar janë si më poshtë:

1. Përdoruesi e hap web- faqen https://www.parking.mk

2. Paraqitet si përdorues privat duke futur telefonin celular dhe PIN-in e hyrjes që do ta përdorë.

3. Pas paraqitjes, bëj pagesën online për mjetet që do ti përdorni për parkim.

4. Pas pagesës kthehuni në faqen fillestare dhe për parkim shkarkoni aplikacionin mobil ose vazhdohet me përdorimin e web-faqes.

5. Fillon parkimi.

Për problemet teknike, në vetë web faqen https://www.parking.mk janë dhënë të dhëna kontaktuese për secilën kompani publike (telefon dhe e-mail adresë).

Vend për pyetjet tuaja

Adresa e postës elektronike

Na dërgoni një e-mail në info@mtel.mk

Thirrje

Thirrni 15010 dhe kurseni kohë

Rrjete sociale

Na ndiqni në Facebook, Youtube dhe Instagram

Filiale

Vizitoni filialen tonë dhe zbuloni se çfarë ju intereson